LICENCIA

V priebehu roku 2015 sa spoločnosť 2BS Finance, s.r.o. začala orientovať na výkon finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, konkrétne na výkon činností spojených so sprostredkovaním hypotekárnych úverov a spotrebiteľských úverov na bývanie, ktorý realizuje ako podriadený finančný agent renomovanej spoločnosti GEPARD FINANCE, s.r.o..

Spoločnosť 2BS Finance, s.r.o. je platne zapísaná ako podriadený finančný agent v “Registri finančných agentov a finančných poradcov” vedenom Národnou bankou Slovenska, podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, registračné číslo 211031 (registračné číslo navrhovateľa: 126660, GEPARD FINANCE, s.r.o.).

Zápis do “Registra finančných agentov a finančných poradcov” uskutočnila Národná banka Slovenska dňa 29.12.2015 na základe “Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky”, ktorú dňa 07.09.2015 vykonal JUDr. Ing. Norbert ADAM ako zodpovedným garant výkonu odborných činností realizovaných v rámci dohľadu Národnej banky Slovenska.

Keďže odborná skúška je platná počas obdobia štyroch rokov, následne musel odborný garant absolvovať aj ďalšiu odbornú skúšku, aby licencia a zápis v registri finančných agentov a finančných poradcov, nestratili platnosť. Dňa 21.08.2019 tak odborný garant úspešne absolvoval ďalšiu odbornú skúšku, ktorej kópiu osvedčenia uverejňujeme.

Efektívnosť

Efektívne riešenia sú základom našich služieb. Efektivitu chápeme ako pragmatické riešenia ústretové voči potrebám užívateľa a ušité na jeho konkrétnu mieru.

Profesionalita

Profesionalita z nášho pohľadu znamená najmä odborné zázemie so širokými skúsenosťami a nepochybne aj zodpovednosť za naše záväzky a prezentované prísľuby.

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť je pre nás mimoriadne dôležitá. Pri výkone našich služieb ide predovšetkým o kvalitu a precíznosť, resp. o férový prístup a otvorenosť v každom ohľade.

Kooperácia

Spoluprácu chápeme ako priamu komunikáciu a ochotné načúvanie, ktoré sa následne snažíme pretaviť do dôsledného naplnenia klientových požiadaviek.