KONTAKT

V prípade, že máte záujem položiť nám akúkoľvek otázku, prediskutovať konkrétnu tému týkajúcu sa obsahu našich webových stránok alebo predmetu podnikania, prípadne ak nám chcete adresovať pripomienku či návrh, budeme veľmi radi, ak nás oslovíte mailom alebo inými spôsobmi uvedenými nižšie.

Vždy sa radi vrátime k riešeniu Vašich dotazov či už osobne alebo telefonicky, aby sme čo najlepšie pochopili Váš záujem a Vaše potreby. Aby sme to mohli uskutočniť, prosím, kedykoľvek nás budete kontaktovať, poskytnite nám telefónne číslo, prípadne iný komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého Vás budeme môcť kontaktovať.

2BS Finance, s.r.o.

Františkánska 7, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 46 742 719
IČ DPH: SK2023548054
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29726/T

T: +421 948 644288
T: +421 903 644288
W: www.2bsfinance.sk
E: 2bsfinance@2bsfinance.sk

Spoločnosť zapísaná ako podriadený finančný agent v “Registri finančných agentov a finančných poradcov” vedenom Národnou bankou Slovenska, podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, registračné číslo 211031 (registračné číslo navrhovateľa: 126660, GEPARD FINANCE, s.r.o.).

Efektívnosť

Efektívne riešenia sú základom našich služieb. Efektivitu chápeme ako pragmatické riešenia ústretové voči potrebám užívateľa a ušité na jeho konkrétnu mieru.

Profesionalita

Profesionalita z nášho pohľadu znamená najmä odborné zázemie so širokými skúsenosťami a nepochybne aj zodpovednosť za naše záväzky a prezentované prísľuby.

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť je pre nás mimoriadne dôležitá. Pri výkone našich služieb ide predovšetkým o kvalitu a precíznosť, resp. o férový prístup a otvorenosť v každom ohľade.

Kooperácia

Spoluprácu chápeme ako priamu komunikáciu a ochotné načúvanie, ktoré sa následne snažíme pretaviť do dôsledného naplnenia klientových požiadaviek.